Pozinkovaný systém

Pozinkovaný okapový systém je v ČR používán nejdéle. Jedná se systém, který vyžaduje povrchovou úpravu s údržbou v cyklech 2-5 let. Životnost pozinkovaných okapových systémů je z celé nabídky nejkratší, a to díky klimatickým podmínkám, agresivnímu prostředí a dalším vlivům.

Pro velmi nízké pořizovací náklady je stále velmi oblíbený.

Provedení klasických pozinkovaných okapových systémů s půlkulatým žlabem RŠ 250mm a 330mm a svodným potrubím průměrů 80mm, 100mm a 120mm. Délky žlabů od 2,0m do 6,0m. Délky svodů od 0,5m do 4,0m.

Návrh rozměrů okapového systému

Svodová, odpadní roura slouží k vertikálnímu odvedení srážkové vody nahromaděné na ploše střešního pláště a podokapních žlabů.

svod

Plocha průřezu odpadové roury se navrhuje v závislosti na odvodňované ploše střechy, množství dešťových srážek, tvaru a materiálu potrubí.
Orientačně 1 m² střešního pláště odpovídá 1 cm² plochy svodové roury, jeden svod by měl být maximálně na 12 m podokapního žlabu.

Rozměr podokapního žlabu se stanoví přiřazením odpovídajícího svodu resp.rozměru kotlíku.
Př.: navržený svod ø 80mm...kotlík 250/80...žlab rš 250mm.

svody

Minimální spád podokapních žlabů dle ČSN je 5mm/m délky (0,5%). Vzdálenost žlabových háků by měla být u PVC systémů je 40-60cm, u kovových systémů 80-120cm.
Více informací naleznete v montážních návodech jednotlivých výrobců. NAHORU