MANIPULACE S KRYTINOU

Zásady manipulace s asfaltovým šindelem
  • Skladovat palety s asfaltovým šindelem mimo dosah přímého slunečního záření, v suchém, krytém a větraném prostoru s max teplotou +43°C. Vyvarovat se vystavování materiálu klimatickým změnám prostředí.
  • Jednotlivá balení šindelů uskladňovat vždy na rovné ploše a na paletách, max. dvě palety na sebe.
  • Při pokládání střech za chladného počasí (vždy však nad +7°C) skladovat asfaltové šindele i plastický cement alespoň jeden den před použitím v teple. Při nízkých teplotách hlavně na podzim a v zimě, jelikož se nemusí šablony slepit až do příštího jara, doporučuje se šablony podtmelit. Poklesne-li venkovní teplota pod zmiňovanou hodnotu, lze šindel instalovat jen za předpokladu, že během dne teplota opět vystoupí nad +7°C, jinak je nezbytné aktivovat lepicí plochy ohříváním pomocí horkého vzduchu (horkovzdušnou pistolí).
  • Foliové pásky jsou na zadní straně každé šablony šindele, aby se zabránilo slepení šindelů v balíku. Jejich odstranění před aplikací není nutné.